Pernai Šiaulių gatvių rekonstrukcijai ir remontui išleista 6 mln. eurų

Pristatant 2018 m. mieste atliktus infrastuktūros darbus, paminėti įspūdingi skaičiai – iš viso gatvių rekonstrukcijai ir remontui išleista apie 6 milijonai eurų. Pokyčius ypač turėjo pajusti prie žvyruotų gatvių įsikūrę šiauliečiai – asfaltavimo darbų atlikta daugiausiai nuo nepriklausomybės atkūrimo.

Per keletą metų įsibėgėję Šiaulių miesto gatvių remonto ir rekonstrukcijos darbai nemažins tempo ir 2019 metais. Pagal bendrą darbų mastą 2018-uosius turbūt būtų galima vadinti rekordiniais. Pernai padaryta didžiausia pažanga asfaltuojant žvyruotas gatves. Jei prieš keletą metų naujo asfalto danga būdavo užklojama tik keliuose šimtuose metrų žvyrkelio, tai pernai buvo išasfaltuota 11 gatvių atkarpų ir paruoštos asfaltuoti dar 4 gatvės ar jų atkarpos, kurių bendras ilgis – apie 5 km. Iš jų 3,5 km ruože paklota asfalto danga arba dvigubo apdaro danga, kitur – paruoštas asfaltuoti pagrindas.

Privačių namų rajonuose įsikūrusius šiauliečius turėtų nudžiuginti žinia, kad šiais metais žvyruotų gatvių plotai bus mažinami taip pat intensyviai.

Pavasarį taip pat prasidės žvyruotų gatvių asfaltavimo darbai apie penkių kilometrų ruože. Kai tik leis oro sąlygos, 1,8 km atkarpoje bus paklotas asfaltas, nes dar pernai yra atlikti paruošiamieji darbai.

Dėl 1,3 km gatvių ruožų yra ne tik parengti projektai, bet ir pasirašytos rangos sutartys. Darbai turėtų prasidėti balandžio–gegužės mėnesiais. Dar dėl 2 km ruožo baigiami rengti projektai, vasario–kovo mėnesį planuojama paskelbti konkursus ir liepą–rugpjūtį šią dalį darbų taip pat planuojama pradėti.

Iš viso asfaltavimo darbams pernai išleista 1,33 mln. eurų. Panašią sumą planuojama skirti ir šiais metais.

Kitų Šiaulių miesto gatvių, šaligatvių remontui ir įrengimui ir Bačiūnų gatvės rekonstrukcijai 2018 metais panaudota beveik 5 milijonai eurų. Į šią sumą dar neįtraukti Prisikėlimo aikštės prieigose esančių Tilžės ir Varpo gatvių rekonstrukcijos darbai.

Bačiūnų gatvės rekonstruojamoje dalyje (0,625 km ruože) atlikta apie 82 procentai visų darbų. Šiemet bus toliau tvarkomas pėsčiųjų ir dviračių takas, kuriame paklotas, bet neišasfaltuotas pagrindas, įrengtas apšvietimas, baigtos įrengti autobusų stotelės.

2018 metais įrengta atkarpa, jungianti Sodo ir Žemaitės gatves. Tikimasi, kad tokiu būdu bus išspręsta ilgametė iki šiol buvusios penkiašalės Dvaro, Žemaitės ir Grafo Zubovo gatvių sankryžos problema.

Atlikti svarbūs remonto darbai (paklotas ištisinis asfalto sluoksnis, pakeisti bortai) J. Basanavičiaus, Lyros, Aido, Dainų, Tilžės  gatvių važiuojamosiose dalyse. 2019 metais darbai bus tęsiami gerinant sąlygas pėstiesiems, t. y. bus atnaujinami J. Basanavičiaus, Lyros, Aido, Dainų, Tilžės, Gardino gatvės pėsčiųjų takai.

Darbai pradėti Nuklono gatvėje bei Lyros ir Gardino gatvių sankryžoje. Šiai sankryžai pertvarkyti į žiedinę sankryžą yra parinktas rangovas, su juo pasirašyta sutartis. Anot Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos E. Bružienės, kol kas minėtoje sankryžoje atlikti tik pirmieji darbai – tinklų remontas, o pagrindiniai darbai prasidės nuo šio pavasario.

Iš viso buvo atlikta darbų gatvių su asfalto danga 5,77 km ruože. Šaligatvių remontai vykdyti beveik dviejų kilometrų ruože. Dalis darbų baigta, nebaigti darbai bus tęsiami ir baigti 2019 metais.

Šiemet bus galutinai baigtas pirmas toks pėsčiųjų-dviračių takas Dainų parke. Naujas takas, kurio ilgis 724 metrai, sujungė du miesto sporto objektus – Šiaulių teniso kortus ir Šiaulių areną. 2018 m. įrengtas tako pagrindas, paklota asfalto danga, įrengtas apšvietimas, šiems metams liko tik baigiamieji aplinkos sutvarkymo darbai.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija