“Romuvos” progimnazija dirbs inovatyviau

Šiandieninė mokykla keičiasi. Ši kaita neatsiejama nuo skaitmeninio amžiaus technologijų teikiamų galimybių ir jų integracijos mūsų mokyklose. Naujosios technologijos su trenksmu veržiasi į tradicinės mokyklos ugdymo(si) sistemą, suteikdamos mokiniams galimybę pasijausti tikrais „čiabuviais“, kai tuo tarpu mokytojai technologiniame amžiuje dažnai pasijunta tikrais imigrantais. Klausite, ką daryti? Ogi edukologams išsikelti tikslą ne tik pritapti, bet ir tapti technologijų integracijos į ugdymosi procesą vėliavnešiais, parodančiais mokiniams kelią, kaip galima visus IKT įrenginius paversti puikiu mokymo(si) įrankiu.

Ar kada nors galėjote įsivaizduoti, kad sujungus du popierinius kubus ant kurių atspausdinti cheminiai elementai, staiga jie tampa virtualia chemine medžiaga jūsų mobiliajame įrenginyje?.. O gal norite iš paveikslėlio atgijusią beždžionę pamaitinti bananais? Norėtumėte išmokti sudaryti kompiuterinį minčių žemėlapį virtualiai bendradarbiaudami komandose? Šių ir dar daug kitų IKT inovacijų kovo mėnesio 5-11 dienomis mokėsi Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Senkuvienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Irma Rimkevičienė ir anglų kalbos mokytoja Edita Puzarienė. Jos dalyvavo „Erasmus+” KA1 programos projekte „IKT ir IRT bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje” trečiojo mobilumo veiklose Graikijoje, Pirėjuje. Penkių dienų mokymuose, kuriuos organizavo graikų Mokymosi visą gyvenimą centras Idec, dalyvavo 21 švietimo darbuotojas iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Lietuvos ir Rumunijos. Projekto įgyvendinimui Europos Sąjunga suteikė finansinę paramą.

Kvalifikacijos tobulinimo kursų „IKT mokyme(si)“ (,,ICT in Education“) metu programos dalyviai buvo supažindinti su IKT ir mokymo(si) teorijomis, dalyko ir užsienio kalbos sinergijos bei jos taikymo modeliais, e-Portfolio, Web 2.0, tinklaraščių, Wiki, MOOC’s, Moodle platformų, skaitmeninių minčių žemėlapių kūrimu ir taikymu. Mokymų dalyviai susipažino su žaidimo elementų panaudojimu ugdymo procese (game-based learning), skaitmeninių įrankių, simuliacinės ir virtualios realybės taikymu. Mokytojas sužavėjo 3D ir 4D modelių bei aplikacijų teikiamos galimybės mokymui(-si), naudojant mobiliuosius įrenginius, lektorių organizuotos darbą aktyvinančios veiklos, kurių metu teko iš peties padirbėti atskleidžiant savo organizacinius, komunikacinius bei kūrybinius gebėjimus. Ypatingai vertinga buvo tai, kad dalyviai dirbo komandose, praktiškai išbandė IT įrankius, rengė pristatymus, diskutavo bei reflektavo.

Kursų dalyviai turėjo galimybę aplankyti istorines vietas bei architektūrinius paminklus Pirėjuje ir Graikijos sostinėje Atėnuose. Kursų organizatoriai pakvietė paklausyti graikiškos muzikos ir susipažinti su nacionaline virtuve.

Po šio apsilankymo mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI panaudojimo įtaką Europos švietimo kontekste. Keisdamosis ir dalindamosis gerąja patirtimi su dalyviais iš kitų Europos šalių (Lenkijos, Latvijos, Čekijos, Kroatijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos) „Romuvos“ progimnazijos pedagogės užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius, kuriuos plėtos ir ateityje. Po mokymų tarptautinius sertifikatus gavusios mokytojos planuoja organizuoti gerosios patirties sklaidos seminarą ir įgytomis žiniomis bei kompetencijomis pasidalinti ne tik su progimnazijos bendruomene, bet ir su Respublikos pedagogais.

Ir vis dėl to juk nėra jokios magijos, naudojant informacines technologijas ugdyme. Tikroji magija yra mokytojų galvose ir širdyse, gebant panaudoti šiuos įrankius naujoms galimybėms, idėjoms ir vaikų individualumui atskleisti bei ugdymo pasiekimams gerinti.