Seimo narys A. Vinkus domėjosi Šiaulių medikų problemomis

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje lankėsi LR Seimo narys, sveikatos komiteto narys Antanas Vinkus. Sveikatos politikos strategas lankėsi ligoninės skyriuose, kur domėjosi ne tik medikų, bet ir pacientų sąlygomis. Apie sveikatos politikos aktualijos perskaitęs pranešimą ligoninėje vykusioje konferencijoje „Vidaus ligų gydymo aktualijos“, Seimo narys  patikino, jog visda ieškoma sutarimų tarp pacientų ir medikų lūkesčių, tačiau turimas finansines galimybes „matuoti“ tenka labai atsakingai.

Medikų darbo užmokestis – opi problema

Seimoa narys A. Vinkus teigė, jog siekiant gerinti medikų darbo apmokėjimo sąlygas, praėjusių metų  gruodžio 13 dieną sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo sudaryta speciali derybinė grupė. Drauge diskutuota ir ieškota kompromisinių sprendimų dėl sveikatos priežiūros specialistų darbo apmokėjimo problemų. Derybininkų grupėje dirbo atstovai iš Jungtinė profesinių sąjungų atstovybės, atstovaujančios Lietuvos gydytojų sąjungą, Sveikatos apsaugos darbuotojų profsąjungos, Slaugos specialistų organizacijų, Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ bei Farmacijos darbuotojų profsąjungos.

Derybinė grupė susitarė nuo 2018 metų gegužės 1 d ienos sveikatos priežiūros specialistų darbo

užmokestį padidinti 20 proc. be to nuspręsta kiekvienais metais sesti derybas dėl darbo užmokesčio didinimo ir siekti, kad gydytojų vidutinis darbo užmokestis 2020 metų II pusmečio pradžioje būtų ne mažesnis kaip 3 Lietuvos vidutiniai darbo užmokesčiai, o slaugytojų – ne mažesnis kaip 1,5 Lietuvos vidutinio darbo užmokesčio.

Išspręsta ir ne mažiau opi rezidentų darbo užmokesčio didinimo problema. Sprendimai, pasak pranešėjo, priimti įvertinant valstybės finansinį pajėgumą.

Esminė šių klausimų dalis yra ta, kad valstybinės institucijos įsipareigojo užtikrinti nuolatinį medikų darbo užmokesčio augimą, kurio tempai priklausys nuo valstybės finansinio pajėgumo.

„Mes visi pasisakome už didesnius atlyginimus, bet valstybės finansinės galimybės yra ribotos, o norinčių pagerinti gyvenimo sąlygas yra daug. Pensininkai nori didesnių pensijų, mokytojai, mokslininkai ir kitų sričių darbuotojai (kaip ir medikai) prašo didesnių algų. O valstybės biudžetas visų norų patenkinti nepajėgus, todėl esame priversti atsakingai „matuoti“ turimas galimybes“, – kalbėjo A. Vinkus.

Pokyčių tikimasi daugiau

Anot A. Vinkaus,  Seimo nariai parengė itin reikalingą įstatymo pakeitimą dėl valstybės įmokų didinimo už valstybės draudžiamus asmenis: pensininkus, neįgaliuosius, vaikus ir kt., kurių sveikatos priežiūra kainuoja daugiausia, o dabartinė įmoka nepadengia net pusės jų sveikatos priežiūros išlaidų.

Seimo narys aptarė ir šios kadencijos Vyriausybės programos įgyvendinimą bei pokyčius, numatomus įgyvendinti artimiausioje ateityje. Trumpai pristatytas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo formavimas,  bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo, sprendžiant visuomenės sveikatos problemas.

Praėjusiais metais nustatyti fondo prioritetai alkoholio vartojimo prevencijos ir savižudybių prevencijos srityse, prevenciniams projektams skiriant 60 proc. šio fondo lėšų.

2018 m. pradžioje Vyriausybė patvirtino naują kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų ir paciento priemokų už juos skaičiavimo tvarką. Anot A. Vinkaus, jos naudą gyventojai pajus nuo liepos  mėnesio, įsigaliojus naujam kainynui.

„Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Sveikatos priežiūros įstatymo pataisas, kuriomis ieškoma sutarimo tarp pacientų ir medikų lūkesčių. Pritarta siūlymui atsisakyti baudų gydymo įstaigoms už veiklos rezultatus, nes tai būtų per didelė našta įstaigoms, kol nėra išspręstas adekvatus sveikatos sistemos finansavimo klausimas“, – akcentavo Seimo narys A. Vinkus.

Paminėtas ir visiems gerai žinomas 2017 metų birželio 1 dieną Seimo priimtas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo pakeitimas, kuriuo sugriežtintas alkoholio pardavimas, reklamos reikalavimai.

Rūpi ir medikai, ir pacientai

Po konferencijos A. Vinkus lankėsi ligoninės palatose, bendravo su pacientais, gydytojais, slaugytojomis. Seimo narys domėjosi pacientų gydymo sąlygomis, maitinimo galimybėmis, domėjosi medicinos darbuotojų darbo ir poilsio sąlygomis. Lydimas medicinos direktorės vaivos Makštutienės bei direktorės pavaduotojo chirurgijai, laikinai einančio generaliniuo direktoriaus pareigas Antano Pauliuko, aptarė esamas problemas, jų sprendimo galimybes.

Seimo narys pabuvojo Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje bei naujajame priestate. A. Vinkus džiaugėsi, jog pacientai gydomi moderniose patalpose ir galimybės teikti skubią pagalbą pacientams išties modernios, kaip ir lyderiaujančiose Europos valstybėse.

Seimo narys pabuvojo Ortopedijos-traumatologijos centro skubios pagalbos kabinete, Konsultacijų poliklinikoje, kur pastaruoju metu ypač didelis pacientų srautas. A. Vinkus atkreipė dėmesį į Konsultantų kabinetų bei laukiamųjų patalpų būklę, ligoninės tunelio sienos, kuriems ypač reikia remonto.

Lankydamasis II chirurgijos skyriuje Seimo narys A. Vinkus bendravo ne tik su pacientais, bet ir skyriaus vedėju Vincu Abalikšta, bendrosios praktikos slaugytojomis. Medikai atvirai pasakojo apie mažus darbo užmokesčius, nors dirbti tenka chirurgijos profilio skyriuje, kur ligoniai ypač sunkios būklės ir jiems reikia daug priežiūros. Vidaus ligų skyriuje apsilankyta pietų metu, tad Seimo narys domėjosi ir pacientų mityba. Pastebėta, jog pacientų maitinimas galėtų ir gerėti.  Lankantis Rentgeno chirurgijos ir neinvazinės diagnostikos skyriuje specialistai atkreipė dėmesį į ankštas operacinių patalpas, kurias sprendžiant prireiks ir Seimo narių pagalbos.

Pabuvojo Seimo narys A. Vinkus ir ligoninės koplytėlėje. Jis akcentavo, kad ligoninės poreikių koplytėlė netenkina dėl vietos stokos, nors pati patalpa jauki ir dvasinga.

Šaltinis: null