Šiaulių policijoje pareigas pradėjo eiti naujas viršininko pavaduotojas

Šių metų pirmąją darbo dieną Šiaulių apskrities policijos kolektyvas pasipildė nauju nariu – pareigas pradėjo eiti naujasis Šiaulių apskrities policijos viršininko pavaduotojas, atsakingas už viešosios ir kriminalinės policijos veiklą bei ikiteisminio tyrimo organizavimą Marius Jablonskas.

Minėtos pareigos buvo laisvos nuo 2017 m. birželio 20 d., kai pavaduotojas Ramūnas Sarapas buvo paskirtas Šiaulių apskrities policijos viršininku.
Praėjusį gruodį laisvai pareigybei užimti buvo surengta atranka. Joje dalyvavo du pretendentai. Nugalėtoju tapo Marius Jablonskas, kuris iki šiol ėjo Panevėžio apskrities policijos Biržų rajono komisariato viršininko pareigas.

Marius Jablonskas gimė 1972 m. Tauragėje. 1995 m. jis baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir pradėjo dirbti Vilniaus rajono policijos komisariato Vaidotų policijos nuovados nepilnamečių reikalų jaunesniuoju inspektoriumi. Po metų jis buvo paskirtas Biržų rajono policijos komisariato Savivaldybių policijos nepilnamečių reikalų inspektoriumi. Nuo 1997 m. iki 2003 m. jis dirbo to paties komisariato Prevencijos tarnybos vyresniuoju inspektoriumi, vėliau, po 2003 m. reorganizacijos, – Viešosios tvarkos skyriaus viršininku.

2005 metais Marius Jablonskas baigė Mykolo Romerio universiteto teisės ir policijos veiklos bakalauro studijas ir tapo Pasvalio rajono policijos komisariato viršininko pavaduotoju, kuruojančiu viešąją policiją, o po metų stojo prie šio komisariato vairo ir jam vadovavo iki 2014 m.
Minėtų metų vasario 3 d. jis buvo rotuotas vadovauti Panevėžio apskrities policijos Biržų rajono komisariatui.