Šiaulių politikai sudarė valdančiąją koaliciją

Artūro Visocko sąrašas „Dirbame miestui“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Šiaulių miesto skyrius įgyvendindami aukščiausiosios šalies valdžios – piliečių 2019 m. vietos savivaldos rinkimuose išreikštą valią, siekdami kurti dialogu grįstą bendradarbiavimą ir įgyvendinti rinkėjų lūkesčius, turėdami bendrą viziją kurti, puoselėti ir atsakingai valdyti Šiaulių miestą, sudarė Koalicijos programą bei Koalicijos sutartį, kurioje susitaria dirbti kartu.

Koalicijos partneriai suderino programines nuostatas, jas apibendrino Koalicijos programoje ŽMOGUS, BENDRUOMENĖ, SAVIVALDA ir susitaria kartu sudaryti valdančiąją koaliciją, ir jos darbe vadovautis minėta programa.

„Tikiuosi sklandaus darbų tęstinumo ir didesnio susikalbėjimo bei stabilumo miesto Taryboje. Koalicijos programa ir sutartis yra atvira todėl partneriai kviečia visus Savivaldybės tarybos narius, pritarančius Koalicijos programai ir jos darbams, prisidėti prie jos įgyvendinimo“ – sako Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

„Džiaugiuosi, kad lengvai pavyko suderinti Koalicijos programines nuostatas, galbūt, dėl to, kad jau buvome partneriai praėjusios kadencijos Taryboje, abiejų komandų rinkiminių programų nuostatos taip pat buvo artimos. Dabar svarbiausia išlaikyti stabilų darbų tęstinumą“ – sakė rinkimuose Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą į rinkimus vedęs, Šiaulių miesto Tarybos narys Aurimas Žvinys.

Koalicijos programą pasirašė 19 iš 31 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narių (16 frakcijos „Dirbame miestui“ ir 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos nariai). Savivaldybės administracijos vadovų ir mero pavaduotojų pozicijas Koalicijos partneriai formuoja bendru sutarimu ir atsižvelgdami į iškovotų mandatų proporcijas. Balandžio 9 d. vyksiančiame pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje teikiamos Antano Bartulio (į Administracijos direktoriaus pareigas), Domo Griškevičiaus ir Egidijaus Elijošiaus (į mero pavaduotojų pareigas) kandidatūros.

Valdančiosios koalicijos 2019-2023 m. programa