Šiaulių universiteto studentų gretas papildys per 600 pirmakursių

Pasibaigus papildomam priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas Šiaulių universiteto Priėmimo komisija sumuoja šių metų stojimo etapų rezultatus. Lyginant su praėjusiais metais, stojimo rezultatai išlieka stabilūs – universitetą papildysiančių studentų skaičius bus praktiškai toks pat kaip ir pernai.

Pirmakursių skaičius išlieka stabilus

Šiemet stojantiesiems į vienintelį Šiaurės Lietuvos universitetą buvo pasiūlyta 30 bakalauro ir 25 magistro studijų programos. Be bakalauro ir magistro studijų, būsimieji Šiaulių universiteto studentai gali rinktis ir trečiosios pakopos – doktorantūros studijų programas. Kaip teigia Šiaulių universiteto Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė Lina Bivainienė, nemažai asmenų, jau įgijusių aukštąjį išsilavinimą, rinkosi ir Tęstinių studijų instituto siūlomas studijas.
„Sutarčių studijuoti valstybės finansuojamose pirmosios pakopos studijų programose šiemet pasirašyta neženkliai mažiau – 73, pernai jų buvo 88. Kitaip nei 2015 m., šiais metais priimta daugiau pirmakursių į tikslinio finansavimo vietas. Toks valstybės finansavimo būdas šiemet suteiktas 38 stojantiesiems, kai tuo tarpu pernai jis buvo skirtas 25 studentams. Valstybės nefinansuojamose vietose nuo rugsėjo studijuos 106 pirmakursiai. Praėjusiais metais mokamas studijas rinkosi 30-čia studentų daugiau“, – vardijo L. Bivainienė.
Priėmimo komisijos duomenimis, per bendrąjį priėmimą sutartis su Šiaulių universitetu iš viso pasirašė daugiau kaip 250 studentų (pernai – 223), o per institucinį priėmimą priimti 34 stojantieji (pernai – 29).

Kalbant apie antrosios pakopos studijas, šiemet iš viso pasirašyta 160 sutarčių su būsimais magistrantais. Iš jų 90 (pernai – 112) įstojo į valstybės finansuojamas vietas, o likusieji 70 (pernai – 86) pasirinko studijuoti savo lėšomis.
Tęstinių studijų institute studijas pradės per 90 studentų. Daugiausia norinčių studijuoti sulaukė laipsnio nesuteikianti 1,5 metų trukmės pedagogikos studijų programa: įgyti pedagogo kvalifikaciją norą pareiškė 22 stojantieji, iš jų 8 už studijas mokės patys.
Didėja susidomėjimas ir neformaliosiomis studijomis. Net 44 stojantieji pasirinko ikimokyklinio ugdymo pedagogikos ir priešmokyklinio ugdymo studijas.

Universitetas patrauklus užsienio studentams

2016–2017 m. m. Šiaulių universitete laipsnį suteikiančias studijas taip pat planuoja pradėti ir apie pusšimtis studentų iš užsienio: beveik 30 jų renkasi magistrantūros, o kiti – bakalauro studijas.
„Pagal pateiktus dokumentus studentų turėtume sulaukti iš įvairių pasaulio šalių: Indijos, Šri Lankos, Pietų Korėjos, Ukrainos ir kt. šalių. Kiek jų iš tiesų atvyks, priklausys nuo Lietuvos Respublikos ambasadų užsienio šalyse sprendimo, nuo Lietuvos Respublikos vizos išdavimo ir kitų teisinių procedūrų“, – pasakojo L. Bivainienė.
Šiaulių universitetui glaudžiai bendradarbiaujant su užsienio šalių akademiniais partneriais, šiais mokslo metais planuojama sulaukti apie 100 studentų, kurie šiame universitete pageidauja studijuoti pagal mainų programas.

Studijas renkasi motyvuotai

Šiemet nemažai dėmesio sulaukė Šiaulių universiteto parengta specialiosios pedagogikos studijų programa, kurių specialistai yra itin vertinami visoje Lietuvoje. Įgyti bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją į šią studijų programą pakviesta 20 stojančiųjų, iš kurių 8-iems skirtas tikslinis finansavimas. Nuo rugsėjo Šiaulių universitete pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo bakalauro studijas taip pat pradės daugiau kaip 25 studentų grupė, tarp jų 15 studentų studijuos tiksliniu būdu valstybės finansuojamose studijų vietose.
Šiais metais išskirtinai paklausios ir sutrumpintosios specialiosios pedagogikos (logopedijos specializacijos) studijos, kurios yra skirtos jau įgijusiems aukštąjį išsilavinimą. Šias studijas pasirinko 52 stojantieji. Dvejus metus truksiančioje specialiosios pedagogikos studijų programoje besimokantieji sieks universitetinio bakalauro laipsnio ir specialiojo pedagogo profesinės kvalifikacijos.
„Specialioji pedagogika – Šiaulių universiteto vizitinė kortelė jau ne vieną dešimtmetį. Stojančiųjų prioritetas šioms studijoms natūralus ir motyvuotas, kadangi dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais žmonėmis pasirengę Šiaulių universiteto absolventai lengvai randa darbą visoje Lietuvoje, o statistiniai duomenys rodo, jog šių specialistų nuolat trūksta“, – sakė Šiaulių universiteto studijų prorektorius dr. Remigijus Bubnys.
Šalia švietimo ir ugdymo programų, tarp stojančiųjų šiemet taip pat populiarios muzikos pedagogikos, anglų filologijos, mechanikos inžinerijos, viešojo administravimo ir kitos studijų programos.

Vidutinis konkursinis balas – 5,58

Remiantis stojimo rezultatais, šiemet Šiaulių universitete valstybės finansuojamų studijų sutartis pasirašiusiųjų vidutinis konkursinis balas yra 5,58, o valstybės finansavimo negavusiųjų pirmakursių vidurkis siekia 3,54 balo.
„Atkreipčiau dėmesį, kad šiemet pakvietėme studijuoti ir anksčiau, iki 2016 m., baigusius abiturientus. Rugsėjį mūsų universitete studijas pradėsiančių pirmakursių, kurie mokyklas baigė 2016 m., priėmimo balai atitinka šiemet nustatyto minimalaus balo kartelę, o vidutinis įstojusiųjų balas apskritai yra gerokai aukštesnis – siekia 5,58“, – sakė dr. R. Bubnys.

Šaltinis: null