Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijai – 90!

Mokykla – namai, į kuriuos einama semtis žinių, išgyventi laiką kartu. Vinco Kudirkos mokykla yra nepaprasta – tai viena iš seniausių Šiaulių miesto mokyklų (po J. Janonio ir Didždvario gimnazijų), pastatyta 1930 m., kai Lietuvoje buvo įvestas privalomas pradinis mokymas. Tuomet mokyklos pastatymas kainavo 300 000 litų.

Oficialus mokyklos atidarymas įvyko 1930 m. spalio 5 d., nors pirmieji mokiniai pradėjo mokytis dar nebaigtuose ir iki galo neįrengtuose mokyklos rūmuose 1930 m. kovo 23 d. Atidarymo iškilmėse dalyvavo Lietuvos švietimo reikalų ministras K. Šakenis, Kauno miesto burmistras P. Vileišis, Šiaulių miesto burmistras J. Sondeckis, kiti žymūs to meto valstybės pareigūnai. Tokių iškilių asmenų dalyvavimas mokyklos atidaryme rodo, kad šis įvykis buvo neeilinis Šiaulių miesto gyvenime.

Pirmuoju mokyklos vedėju buvo paskirtas Pranas Naujokaitis, jaunas, vos 25-erių metų pedagogas, kilęs iš Šakių krašto, kuriame visada buvo gyvos V. Kudirkos idėjos. Kadangi mokykla pradėta statyti 1928 m., o 1929 m. sukako 30 m. po V. Kudirkos mirties, todėl pagerbiant šį asmenį nutarta mokyklą pavadinti jo vardu.

1933 m. P. Naujokaičiui išvykus dirbti į Marijampolę, V. Kudirkos mokyklai iki pirmosios sovietinės okupacijos vadovavo Juozas Ruseckas – eruditas, aktyvus visuomenininkas, pavyzdingas mokyklos vedėjas, kuriam neturėjo jokių priekaištų reiklūs mokyklų inspektoriai. 1941 m. J. Ruseckas buvo nuteistas ir ištremtas į lagerį Komijos ATSR, ten 1943 m. neaiškiomis aplinkybėmis mirė. Jo žmona Irena su dukrelėmis spėjo pasislėpti, o vėliau pasitraukė į JAV. 2002 m. rugpjūčio 16 d. J. Rusecko duktė Giedrė Ruseckaitė – Mickus su sūnumi Raimundu buvo atvykę iš Kalifornijos į Lietuvą ir lankėsi V. Kudirkos mokykloje, savo vizitą mokykloje ponas R. Mickus pakartojo 2019 m. Tuomet mokykloje lankėsi ir jo žmona bei du suaugę vaikai.

Karo metais mokiniams jų mokykloje vietos neliko – pastatas buvo užimtas ir paverstas vokiečių karo ligonine. Baigiantis karui ir sovietams bombarduojant Šiaulius, iš mokyklos liko tik apgriuvusios sienos, kurios vėl buvo atstatytos tik 1948 m.

Ir sovietmečiu mokykla ramybės neturėjo – dažnai buvo pertvarkoma, keičiamas jos pavadinimas. Buvo ji ir pradinė, ir septynmetė, ir aštuonmetė, ir vidurinė. Per visą mokyklos gyvavimo laikotarpį ją baigė 35 abiturientų kartos.

Ilgiausiai – net 35-erius metus (1957- 1992) – mokyklai vadovavo Antanas Samušis – reiklus, principingas, mokyklai ir mokiniams atsidavęs pedagogas, nuolat kupinas naujų idėjų, tikras mokyklos patriotas. Jam vadovaujant iškilo du priestatai, pagal to meto reikalavimus įrengtas stadionas, mokykla įsijungė į tarptautinį projektą ,,Sveika mokykla“, susiklostė puikios šachmatų tradicijos.

Sovietmečiu iš mokyklos buvo atimtas ir garbingas Vinco Kudirkos vardas. 1988 m. spalio 1 d. mokyklos bendruomenė kreipėsi į LTSR Liaudies švietimo ministeriją prašydama grąžinti mokyklai senąjį vardą ir vėl ją vadinti V. Kudirkos vidurine mokykla. Tik 1989 m. liepos 11 d. šis prašymas buvo patenkintas – mokyklai grąžintas Vinco Kudirkos vardas.

Mokykla visuomet garsėjo sportiniais pasiekimais, mokiniai dalyvauja ir puikiai pasirodo įvairiuose konkursuose bei olimpiadose. 2012 m. mokykla tapo progimnazija, džiaugiamės, kad daugelis mūsų mokinių sėkmingai tęsia mokslus miesto gimnazijose. Mokyklos vadovai – direktorius J. Varkulevičius, pavaduotojai A. Plaušinaitienė, G. Briedis, R. Čekanauskienė– domisi mokytojų ir mokinių darbais, yra jų pagalbininkai, patarėjai, idėjų rėmėjai.

Laikas mokyklai atskaičiavo 90 metų. Kiekvienas dešimtmetis buvo savaip reikšmingas ir svarbus. Tai mokykla, iškilusi tada, kai buvo tamsu, sujungusi moksleivius iš ,,šviesuomenės“ ir ,,piemenų“, tiesusi ir tebetiesianti ranką, kai sunku, skaudu, besidžiaugianti tuo, kas gera ir gražu. Norisi tikėti, kad kiekvieno čia besimokiusio ar dirbusio širdyje mokykla išliko kaip mielas šviesuliukas. Bėgantis laikas nusineša nereikšmingus dalykus, pabrėždamas tikrąsias vertybes. Tik gaila, kad šiemet visus mūsų sumanymus, mintis, šventines nuotaikas užgožia nelemta, visą pasaulį paralyžiuojanti liga, mokykla dabar kur kas tylenė nei įprastai. Bet mes užsispyrę – vis tiek padarysime tai, ką susiplanavome!

Rita Samoškienė, Vinco Kudirkos progimnazijos mokytoja