Nuo vasario 1-os reorganizuojamas Šiaulių universitetas

Nuo vasario 1 dienos Šiaulių universitete pradeda veikti penki pagrindiniai akademiniai padaliniai. Studijos bus vykdomos trijuose fakultetuose: Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultete, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete bei Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultete. Pirmasis reorganizacijos etapas baigsis kovo pradžioje, kuomet bus optimizuotas fakultetuose veikiančių katedrų skaičius.

Remiantis Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymu ir Senato bei Tarybos nutarimais, Šiaulių universitete pradedama vykdyti Universiteto padalinių reorganizacija. Nuo 2016 metų vasario 1 dienos pagal reorganizacijos planą Universitete veiks 5 pagrindiniai akademiniai padaliniai: Šiaulių universiteto mokslo institutas, Šiaulių universiteto tęstinių studijų institutas, 3 fakultetai, kuriuose bus vykdomos studijos.

Anot Šiaulių universiteto studijų prorektoriaus Remigijaus Bubnio, „fakultetai apjungs kelias skirtingas sritis, kas atveria galimybių naujoms studijų programoms rengti bei naujiems tarpkryptiniams moksliniams tyrimams vykdyti.“

Į reorganizuojamą Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetą, sujungus Edukologijos ir Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetus, perkeliamos šios katedros: Edukologijos ir psichologijos katedra, Kūno kultūros ir sporto edukologijos katedra, Ugdymo sistemų katedra, Sveikatos studijų katedra, Specialiosios pedagogikos katedra, Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra, Muzikos pedagogikos katedra.

Į Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetą, sujungus Socialinių mokslų, Humanitarinį ir Menų fakultetus, perkeliamos šios katedros: Ekonomikos katedra, Vadybos katedra, Viešojo administravimo katedra, Filosofijos ir antropologijos katedra, Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedra, Užsienio kalbų studijų katedra, Literatūros istorijos ir teorijos katedra, Istorijos katedra, Dailės katedra, Dizaino katedra, Teatro katedra.

Į Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakultetą, sujungus Informatikos, matematikos ir e. studijų institutą ir Technologijos ir gamtos mokslų fakultetą, perkeliamos šios katedros: Kompiuterių sistemų katedra, Programų sistemų katedra, Matematikos katedra, Informacinių sistemų katedra, Aplinkotyros ir fizikos katedra, Elektronikos ir elektros inžinerijos katedra, Mechanikos ir statybos inžinerijos katedra.

Pirmasis reorganizacijos etapas baigsis kovo pradžioje, kuomet bus optimizuotas fakultetuose veikiančių padalinių skaičius.

Šaltinis: null