Aplinkosaugininkai ir policija krėtė neteisėtai senus automobilius ardančius asmenis

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnai kartu su Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminaline policija tikrino asmenis neteisėtai ardančius eksploatuoti netinkančias transporto priemones. Keliems asmenims surašyti protokolai ir teikti privalomieji nurodymai nutraukti veikas, o atliekas priduoti atliekų tvarkytojams.

ŠRAAD Šiaulių agentūros darbuotojai ir policijos pareigūnai kelias dienas tikrino Kuršėnų miesto teritorijas. Buvo nustatyti du eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymo atvejai, kuomet veiklas vykdė taršos leidimų neturintys asmenys. Vienoje vietoje aptikta 13 išardytų eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP), kitoje net 19 ENTP.

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos antrojo skyriaus pareigūnai tikrino ar tarp ardomų automobilių nėra vogtų transporto priemonių. Aplinkosaugininkai, tikrino dokumentus, leidimus, sutartis su atliekų vežėjais. Abiem atvejais veiklas vykdė taršos leidimų neturintys asmenys.

Vykdydami ENTP ardymo veiklą, be taršos leidimo, Šiaulių rajono gyventojai pažeidė Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintų ENTP tvarkymo taisyklių reikalavimus. Abiem Šiaulių rajono gyventojams surašyti protokolai. Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK 235 str. 4d.) už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų naudojimą neturint Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme ar kituose aplinkos apsaugą ar gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyto leidimo užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų, juridinių asmenų vadovams – nuo 900 iki 1700 eurų ir kitiems atsakingiems asmenims – nuo 600 iki 1150 eurų.

Abiem asmenims įteikti privalomi nurodymai nutraukti neteisėtą veiklą, o ENTP demontavimo metu susidariusias atliekas perduoti atliekas tvarkančiai įmonei bei pateikti atliekų pridavimo įrodančius dokumentus Šiaulių agentūrai.

Dar du neteisėti ENTP ardymo atvejai nustatyti ir Radviliškio rajone Šeduvos miestelyje. ŠRAAD Kontrolės organizavimo skyriaus specialistai, kartu su Radviliškio rajono agentūros darbuotojais vykdydami akciją „Garažiukas“, praėjusią savaitę tikrino autoservisus ir garažus Radviliškio rajone. Nustatyta, kad garažuose du asmenys vykdydami individualią veiklą, neturėdami taršos leidimų, ardė automobilius. Vienas jų jau sykį baustas už analogišką veiklą. Šį kartą vyras tik pakeitė vietą. Abiem asmenims taip pat bus surašyti protokolai ir teikti privalomieji nurodymai.

Taip pat buvo patikrinta Šeduvoje veikianti metalo supirktuvė. Nustatyta aibė pažeidimų. Atliekos buvo netinkamai sandėliuojamos, neregistruojamos, o aplinka užteršta pavojingomis atliekomis. Įmonės atstovams už aplinkos teršimą surašytas protokolas (ANK 244 str.) ir gresia bauda iki 300 eurų.