Bendruomenės vakaras „Kai žodis jungia širdis“

Tebesitęsiant LIETUVIŲ KALBOS DIENOMS, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Milda Viltrakienė ir Jolanta Stulgienė pasiūlė savo aštuntokams organizuoti vakarą „Kai žodis jungia širdis”. Mokiniams idėja pasirodė įdomi, tad kelias savaites ruošėsi: vieni kūrė scenarijų, užduotis, kiti rūpinosi kvietimais, treti buvo užsiėmę organizaciniais reikalais. Kai visi darbai buvo atlikti, į progimnazijos salę susirinko aštuntokų tėveliai, progimnazijos administracija ir, žinoma, patys aštuntokai.
Pasveikinti vakaro vedėjų ir progimnazijos direktorės Stanislavos Prazauskienės, pasiklausę raiškaus poezijos ir prozos tekstų skaitymo, vakaro dalyviai įsitraukė į įvairias veiklas: naudodamiesi programėle KAHOOT, atsakinėjo į klausimus apie „Romuvos“ progimnaziją, giminystės ryšius, kūrė pasakos „Ožiukas ir velniai“ inscenizacijas, spėjo dainų pavadinimus. Prie jaukios renginio nuotaikos prisidėjo 8 klasių mokinių smuikų melodija ir atlikta daina „Neišsigąsk, tai aš“ ir, žinoma, arbatos puodelis… O tada buvo galima pasakyti AČIŪ šalia sėdinčiam žmogui, progimnazijai, mokytojams, draugams, tėvams, Tėvynei – juk yra kam ir už ką! Vakaras buvo skirtas Mokyklų bendruomenių metams.

Lietuvių kalbos mokytoja Milda Viltrakienė
Nuotrauka: „Romuvos“ progimnazijos