Kas duos pinigų „Saulei“ ir Kultūros centrui?

Šiaulių miesto kultūros įstaigų infrastruktūra nėra pati geriausia. Koncertinė įstaiga „Saulė“ ir Šiaulių kultūros centras niekada nėra gavę Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto lėšų. Pasak Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos Dainos Kinčinaitienės, abi įstaigos formuoja ne tik miesto, bet ir viso regiono kultūros aplinką, deja, daugiau nei prieš pusšimtį metų statyti pastatai dėl nusidėvėjimo tampa nebepatrauklūs, riboja naujų veiklų galimybes. Regioniniai kultūros objektai buvo palikti miesto rūpesčiui.

„Pastaruoju metu itin daug kalbama apie regionų stiprinimą ir dėmesį kultūrai, tačiau realios pagalbos iš valstybės ir Kultūros ministerijos ilgai nebuvo sulaukta“, – teigė D. Kinčinaitienė.

Pasak Kultūros skyriaus vedėjos, 2014 metais Valstybės investicijų programoje (VIP) pagaliau atsirado eilutė koncertinės įstaigos „Saulė“ techniniam projektui parengti, o šių metų programoje buvo paskirta 180 tūkst. eurų rangos darbams.

„Rekonstrukcijos projekto bendra vertė – per 2,5 mln. eurų, ir jei valstybės lėšos bus dalijamos tokiomis mažomis dalimis, pastato atnaujinimas užsitęs bent 10 metų. Projektas specifinis, nes pastatas yra daugiabučių apsuptyje. Ilga rekonstrukcija sukeltų daug nepatogumų aplinkiniams gyventojams, be to, ir pati įstaiga negalėtų normaliai funkcionuoti“, – įsitikinusi Daina Kinčinaitienė.

Kultūros ministerijos duomenimis, jau šiuo metu yra daugybė pradėtų kultūros objektų rekonstrukcijos projektų, kuriems užbaigti reikėtų nerealiai didelės sumos – 800 milijonų eurų!

„Jei darbų pradžiai būtų skirta bent pusė reikalingos sumos, rangovai per vienus metus pastatytų priestatą ir atliktų svarbiausius aplinkos sutvarkymo darbus. Tolimesnė rekonstrukcija gyventojams nebetrukdytų“, – tvirtino Šiaulių miesto koncertinės įstaigos „Saulė“ vadovas Saulius Kauneckas.

„Mūsų siekis, kad tokio projekto įgyvendinimas truktų ne ilgiau nei 3 metus“, – kalbėjo Kultūros skyriaus vedėja.

„Kultūros ministerija Savivaldybei netiesiogiai pasiūlė koncertinės įstaigos „Saulė“ rekonstrukcijai panaudoti iš Europos Sąjungos lėšų per Regiono tarybą miestui paskirtą 2,3 milijono eurų sumą, nors tos lėšos jau numatytos Šiaulių kultūros centrui atnaujinti. Tai du visiškai skirtingi objektai, kuriems būtinas finansavimas. Lėšų „trupinimas“ neduotų jokios realios naudos, o būtų greičiau žalingas abiejų projektų įgyvendinimui“, – teigė D. Kinčinaitienė.

Šiaulių kultūros centras renovacijai ruošėsi daugiau nei prieš 10 metų. Objektas buvo įtrauktas į Kultūros ministerijos kuruojamą Kultūros centrų modernizavimo programą, tačiau lėšų taip ir nebuvo skirta. Savivaldybės biudžeto lėšomis tada buvo atnaujinta salė ir priesalis – atlikta vidaus apdaila, nupirktos naujos kėdės žiūrovams.

„Kultūros centre užsiėmimus lanko didžiulis būrys įvairiausio amžiaus šokėjų, dainininkų ir muzikantų. Jų pasiekimai garsina Šiaulius ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Man gėda nuo kolektyvų narių, vaikų tėvų, kad mėgėjų kolektyvai priversti repetuoti apgailėtinos būklės patalpose. O didžiulis plotas, kuriame buvo įsikūręs pramogų klubas, yra visiškai apleistas ir nenaudojamas. Neturime teisės dar atidėti taip reikalingus atnaujinimo darbus“, – tvirtino laikinai Šiaulių kultūros centro direktoriaus pareigas einanti Diana Martinaitienė.

„Tikiuosi, kad Kultūros ministerija atsižvelgs į Šiaulių miesto savivaldybės poziciją, kurią, beje, palaiko ir Seimo Šiaulių krašto bičiulių parlamentinės grupės nariai, ir „Saulės“ koncertų salės renovaciją pavyks įgyvendinti per trejus metus“, – sakė Kultūros skyriaus vedėja Daina Kinčinaitienė.