Naujus mokslo metus Šiaulių valstybinėje kolegijoje pradės 520 pirmakursių

Pasibaigęs bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas, Šiaulių valstybinei kolegijai buvo sėkmingas: sutartis su aukštąja mokykla pasirašė 520 būsimųjų pirmakursių. 354 iš jų studijuos valstybės finansuojamose vietose, iš jų 2 – valstybės tiksliniu būdu finansuojamose, 166 už studijas mokės patys. Dar per pusšimtį asmenų priimta į valstybės nefinansuojamas vietas tiesioginio priėmimo metu.

Šiais metais stojančiuosius labiausiai domino Bendrosios praktikos slaugos, Kosmetologijos, Informacinių sistemų technologijos, Transporto logistikos technologijų, Socialinio darbo studijų programos.

Studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje (ŠVK) pirmuoju pageidavimu savo prašymuose įrašė 817 stojančiųjų, iš jų bendrojo priėmimo konkurse dalyvavo 613. Iš viso stojantieji kolegijos programas savo prašymuose nurodė 3733 kartus.

„Džiaugiamės, kad būsimieji studentai gausiai renkasi kolegines aukštojo mokslo studijas, vykdomas Šiauliuose. Priėmimo rezultatai, lyginant su ankstesniais metais, gana panašūs, todėl drąsiai galime tvirtinti, kad mūsų siūlomos studijų programos yra paklausios. Stengiamės atsižvelgti į regiono darbo rinkos poreikius, ir, atrodo, mums tai sekasi“, – apibendrindama bendrojo priėmimo rezultatus teigė ŠVK viešųjų ryšių specialistė Urtė Drąsutytė.

Nors bendrojo priėmimo skaičiai šiemet kiek mažesni (2015 m. priimta 612, iš jų 406 į valstybės finansuojamas vietas), tačiau per tiesioginį priėmimą į kolegiją įstojo beveik dvigubai daugiau asmenų, nei pernai per tą patį laikotarpį.

Šiaulių valstybinės kolegijos studijos bus vykdomos ir Telšiuose, čia formuojamos Socialinio darbo ir Aplinkos apsaugos studijų programų pirmakursių grupės. Pageidaujantys studijuoti šiame mieste dar gali įstoti per tiesioginį priėmimą.

Šaltinis: null