Pagerbti kultūros ir meno darbuotojai, jaunieji kūrėjai

Šiaulių miesto kultūros ir meno bendruomenė rinkosi į baigiamąjį metų renginį, jo metu įteiktos stipendijos jauniesiems menininkams, premijomis apdovanoti žinomi miesto kultūros atstovai, paskelbtas geriausias kultūrinės edukacijos projektas.

Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“ vykusio šventinio miesto kultūros ir meno bendruomenės vakaro metu tradiciškai pagerbti žymiausieji miesto kultūros žmonės, paskatinimo sulaukė jaunieji menininkai.

Šiaulių miesto meras Artūras Visockas pasidžiaugė, kad Šiaulių miesto savivaldybės taryboje taip pat yra kultūros atstovų, o vieni maloniausių sprendimų yra tie, kuriais nusprendžiama remti meną ar jo kūrėjus.

Jaunųjų menininkų stipendijas pelnė keturios merginos, dvi smuikininkės ir dvi grafikės. Po 1500 eurų 2017 metais teks Londone studijuojančiai Augustei Emilijai Janonytei, Šveicarijoje besimokančiai Gretai Staponkutei, taip pat Renatai Murauskaitei ir Živilei Spūdytei.

Geriausia 2016 metų kultūrine edukacija paskelbtas Šiaulių dailės galerijos projektas „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“. Ši edukacija pripažinta geriausia iš šešių pasiūlytų ir pelnė 1000 eurų premiją.

Šiaulių miesto 2016 metų kultūros ir meno premijos, kurių vertė 1500 eurų, paskirtos:

Virginijai Šiukščienei, muziejininkei, už aukščiausius kultūrinės leidybos standartus, nepakartojamą inteligenciją ir intelektualumą reprezentuojant miesto istorinį palikimą Lietuvoje ir užsienyje.

Laurai Guokei, dailininkei, už kryptingą ir originalią šiuolaikinio meno idėjų plėtotę, aktyvų dalyvavimą miesto vaizduojamojo meno raidoje ir jos kūrybos tarptautinį pripažinimą.

Jonui Nekrašiui, kultūrologui, visuomenės veikėjui, už įvairiapusę ir nuoseklią veiklą puoselėjant kultūrinę atmintį ir grožio idealus, neblėstantį iniciatyvumą buriant miesto visuomenę meniniams projektams ir prasmingai veiklai.

Daliai Dargienei, teatrinio ugdymo atstovei, režisierei, už miesto jaunimui suteiktą dvasinės laisvės ir vaidybos džiaugsmo pojūtį, kryptingą naujų sceninio meno tradicijų puoselėjimą mieste.

Po apdovanojimų ceremonijos vakaro svečiams dovanotas ypatingas kūrinys. Šiauliečio kompozitoriaus Gedimino Dapkevičiaus vizijų oratoriją ARCHETIPAI atliko puiki atlikėjų komanda: Neda Malūnavičiūtė, Gintarė Skėrytė, Juozas Janužas, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“ (meno vad. R. Adomaitis), Šiaulių kamerinis orkestras (meno vad. R. Šumila), bei pats autorius.