Paskirtos kultūros ir meno premijos ir jaunųjų menininkų stipendijos

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Eduardas Bivainis, atsižvelgdamas į Šiaulių miesto savivaldybės kultūros tarybos rekomendaciją, paskyrė 1000 Eur premiją Šiaulių dailės galerijai už Šiaulių miesto 2016 metų geriausią kultūrinės edukacijos projektą „Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“.

Jaunųjų menininkų stipendijos po 1500 Eur (išmokant dalimis kas mėnesį po 125 Eur) nuo 2017 m. sausio 1 d. paskirtos šiems jauniesiems menininkams:

1. Augustei Emilijai Janonytei, smuikininkei;
2. Gretai Staponkutei, smuikininkei-altininkei;
3. Renatai Murauskaitei, grafikei;
4. Živilei Spūdytei, grafikei.

Šiaulių miesto 2016 metų kultūros ir meno premijos po 1500 Eur paskirtos:

1. Virginijai Šiukščienei, muziejininkei, už aukščiausius kultūrinės leidybos standartus, nepakartojamą inteligenciją ir intelektualumą reprezentuojant miesto istorinį palikimą Lietuvoje ir užsienyje.

2. Laurai Guokei, dailininkei, už kryptingą ir originalią šiuolaikinio meno idėjų plėtotę, aktyvų dalyvavimą miesto vaizduojamojo meno raidoje ir jos kūrybos tarptautinį pripažinimą.

3. Jonui Nekrašiui, kultūrologui, visuomenės veikėjui, už įvairiapusę ir nuoseklią veiklą puoselėjant kultūrinę atmintį ir grožio idealus, neblėstantį iniciatyvumą buriant miesto visuomenę meniniams projektams ir prasmingai veiklai.

4. Dalei Dargienei, teatrinio ugdymo atstovei, režisierei, už miesto jaunimui suteiktą dvasinės laisvės ir vaidybos džiaugsmo pojūtį, kryptingą naujų sceninio meno tradicijų puoselėjimą mieste.

Premijos ir stipendijos įsteigtos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Šaltinis: null