„Romuvos“ progimnazijoje – interaktyvios kalėdinio lobio paieškos

11Vis dažniau mokiniams atsiranda poreikis informacinių, komunikacinių ir ryšio technologijų gebėjimus ugdytis ne tik per informacinių technologijų pamokas, bet ir per kitų mokomųjų dalykų užsiėmimus. Galimybė interaktyvios veiklos metu patirti sėkmę itin teigiamai veikia šiuolaikinių mokinių mokymosi motyvaciją ir smalsumą, o mokymasis virsta kur kas įdomesniu ir aktyvesniu procesu. Šiuo tikslu Šiaulių „Romuvos“ progimnazija sukvietė Šiaulių miesto progimnazijų ir pradinių mokyklų ketvirtų klasių mokinius į interaktyvųjį Kalėdų lobio paieškos konkursą anglų kalba “Christmas Treasure Hunting“. Komandose atlikdami interaktyvias užduotis panaudojant atviruosius švietimo išteklius (AŠI), interaktyviąsias lentas, planšetinius kompiuterius, Optivote aktyvaus balsavimo sistemą bei Robotel kalbų laboratorijos įrangą, ketvirtokai iš Jėzuitų mokyklos, Medelyno, Gegužių, Ragainės, Gytarių, Jovaro, Sandoros, Romuvos progimnazijų bei Saulės ir Centro pradinių mokyklų smagiai ir interaktyviai ieškojo kalėdinio lobio. Informacinių, komunikacinių, ryšio technologijų bei puikių anglų kalbos žinių dėka konkurso dalyviai kalėdinį lobį surado ir draugiškai jį pasidalijo. Konkurse ketvirtokai ugdėsi bendrąsias ir dalykines kompetencijas, lavino komandinio darbo gebėjimus, bendravo ir bendradarbiavo netradicinėje aplinkoje.

Gitana Petrušienė ir Edita Puzarienė