Šiauliai ir Lietuvos mokslų akademija ateityje žada glaudžiai bendradarbiauti

Vakar Vilniuje buvo pasirašyta Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos (LMA) bendradarbiavimo sutartis.  Nuo šiol žymiausi šalies mokslininkai, kaip tikimasi, padės Šiauliams geriau įvertinti savo mokslinį ekonominį potencialą, teiks siūlymus, kaip efektyviau panaudoti turimus išteklius ir pagerinti miesto ekonominę, mokslinę, technologinę, socialinę ir kultūrinę raidą.

SU-rektorius-prof.D.Jurgaitis(1)Sutartis pasirašyta vykdant LMA bendradarbiavimo su regionais politiką. Šiaulių miesto savivaldybė tapo devinta šiame projekte dalyvaujančia savivaldybe. Informacijos ir mokslo mainus, bendrų renginių organizavimą apimančio bendradarbiavimo siekis – ugdyti išsimokslinusią, kūrybišką, modernią ir pilietišką bendruomenę ir taip prisidėti prie visos Lietuvos valstybės klestėjimo. Šiuos tikslus pasiekti savivaldybei padės Šiaulių universitetas.

Meras Artūras Visockas, konferencijos pradžioje pristatydamas miestą, išskyrė kaip svarbiausią jo akcentą Šiaulių universitetą, kurio vadovai ir įvairių mokslo sričių mokslininkai taip pat dalyvavo pasirašant sutartį. „Džiaugiamės kiekviena proga Vilniuje kalbėti apie Šiaulius – atvirą ir saugų Saulės miestą. Viena iš miesto stiprybių yra universitetas, todėl bendradarbiavimas, įtraukiant daugiau partnerių, yra skatinamas“, – sakė meras.

Mero A. Visocko teigimu, miestas per pastaruosius metus padarė ženklų progresą visose srityse, taip pat ir mokslo. Savivaldybė aktyvina bendradarbiavimą su universitetu ir kitomis miesto aukštosiomis mokyklomis, investuoja į Šiaulių universiteto mokslinius tyrimus, aktualius visai miesto bendruomenei. Pavyzdžiui, savivaldybė remia universiteto mokslininkų kuriamą Šiaulių istorinės ir kultūrinės atminties žemėlapį, skirtą Lietuvos valstybės šimtmečiui, kurį minėsime 2018 m. Šiauliai vieni pirmųjų ėmėsi iniciatyvos kurti STEAM atviros prieigos centrą. Jame jaunimas galės kūrybiškai gilintis į inžinerijos, biologijos, robotikos sritis. Miesto biudžete, siekiant paskatinti talentingus jaunuolius likti mieste, numatyta tikslinių lėšų gabiausiems universiteto studentams remti. „Miestas gali ir turi augti kartu su Šiaulių universitetu. Šiaulių universiteto, Šiaulių miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimas atveria tam naujų perspektyvų.“

Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis supažindino akademijos narius su Šiaulių universiteto veikla, struktūra, misija, pagrindiniais universiteto strategijos tikslais ir uždaviniais, esminėmis veiklos kryptimis. Viena svarbiausių veiklų rektorius įvardijo poveikį regionui, kurio siekiama diegiant inovacijas, vystant žmogiškąjį kapitalą ir plėtojant švietimą ir kultūrą regione. Rektorius: „Universitetas yra Šiaurės Lietuvos mokslo, švietimo, kultūros ir meno centras. Universiteto įvertinimas nacionaliniu lygmeniu maksimaliam laikotarpiui svarbus tiek universitetui, tiek visai miesto bendruomenei. Stiprus universitetas reprezentuoja Šiaulių miestą ir prisideda prie jo pozityvaus įvaizdžio kūrimo“, – sakė Šiaulių universiteto rektorius prof. dr. Donatas Jurgaitis.

Šiaulių dienos konferencijoje pasisakė savivaldybės ir universiteto atstovai: prof. Arūnas Gumuliauskas apžvelgė Šiaulių miesto savivaldybės ir universiteto bendradarbiavimą, prof. Liuda Radzevičienė kalbėjo apie regiono socialinę gerovę ir inkliuzinės aplinkos kūrimą, doc. Gediminas Valiulis supažindino, kaip technologijos mokslai Šiaulių universitete tarnauja šalies ir regiono pažangai, prof. Diana Šaparnienė pasidalijo įžvalgomis apie gerą valdymą vietos savivaldoje, o RENET koordinacinio komiteto pirmininkė dr. Vita Juknevičienė pakvietė akademijos mokslininkus skaityti pranešimus Šiaulių universiteto Tyrėjų kompetencijų tinklo (RENET) virtualiose konferencijose. Po pranešimų prof. Vaclovas Tričys pristatė parodą „Šiaurės Lietuvos asmenybės“.

Šaltinis: null