Šiaulių ligoninė – būsimųjų gydytojų kalvė

Zita KATKIENĖ

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje kiekvieną rudenį į medicinos studijų praktiką atvyksta būrys jaunimo. Internai, baigę šeštą studijų kursą, bei rezidentai, aštuonerius metus studijavę medicinos mokslų kalvėje, teorines žinias įtvirtina praktikoje. Kelios dešimtys jaunuolių – didelė paspirtis gydymo įstaigai, kurioje gydytojų stinga. Spaudos konferencijoje dalyvavę gydymo įstaigos vadovai bei būsimieji medikai džiaugėsi, jog ligoninės darbuotojai myli jaunimą, o sąlygos mokytis bei įgyti praktikos – vienos geriausių.

Jaunimas ir mokosi, ir moko

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gilias tradicijas yra sukaupusi internatūros mokymo bazė, į kurią atvyksta VI kurso būsimieji medikai, studijuojantis Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Vilniaus universiteto medicinos fakultete. Ligoninėje studentai nuo seno įtvirtina teorines žinias praktikoje. Pirmoji būsimųjų medikų praktika – pažintis su įvairiomis profesijomis, galimybė išmėginti savo jėgas ir pasirinkti sritį, į kurią labiau gilinsis grįžę į mokslus ir rinksis būsimąją profesiją.

2009 metų vasaryje Respublikinė Šiaulių ligoninė pripažinta ir rezidentūros mokymo baze, kurioje teorines žinias gilina bei praktinių įgūdžių įgyja jaunesnieji ir vyresnieji gydytojai rezidentai. Būsimieji įvairių sričių vidaus ligų gydytojai, chirurgai, ausų, nosies, gerklės ligų gydytojai, kardiologai, akušeriai-ginekologai, psichiatrai, atvykę į rezidentūrą, jau gali dirbti savarankiškai, pasitardami su vyresniaisiais kolegomis.

Respublikinės Šiaulių ligoninės medicinos direktorė, laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas, Vaiva Makštutienė teigia, jog ligoninės darbuotojai myli jaunimą, mielai dalinasi savo patirtimi, mainais gaudami jaunatviškos energijos.

Ligoninėje – internatūros bei rezidentūros bazėje, būsimiesiems medikams sudarytos puikios sąlygos semtis praktinių įgūdžių, dirbti, matyti, mokytis.

Ligoninėje laukiamas jaunimas ne tik šiam mokymosi procesui, bet ypač, įgijus labai gerų žinių ir gavus diplomą, laukiamas sugrįžtant visam.

„Yra labai gerai, kai studijų metu ligoninės darbuotojai juos pamato, pažįsta“, – sako gydymo įstaigos vadovė ir pastebi, kad pastaruoju metu ateinanti jaunimas išties įdomus, su savo mintimis, savo požiūriu į medikų darbą, į ligoninės gyvenimą. Tad ir medikams jų požiūris taip pat įdomus, nes vyresniesiems yra galimybių ir mokytis, jaunėti bei įgyti šiuolaikiškos patirties.

Didžiausia viltis – grįžtantys

Ligoninėje praktiką atliekantys būsimieji medikai pirmiausia suteikia vilčių, jog baigę studijas grįš dirbti į Respublikinę Šiaulių ligoninę, kur šiuo metu stinga įvairių specialybių gydytojų.

„Šiuo metu labiausiai reiktų rentgenologų. Ligoninėje yra labai gera diagnostinė bazė, labai daug modernios medicinos įrangos, tačiau stinga gydytojų, galinčių dirbti su ja. Be to trūksta dermatovenerologų, chirurgų, pediatrų, endokrinologų, oftalmologų. Šiuo metu ligoninėje ypač jaučiama kartų kaitą – garbingo amžiaus gydytojai išeina į užtarnautą poilsį, o jų pakeisti dar nėra kam. Ypač dideli pacientų srautai į Priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kuriame ypač trūksta medikų“, – neslepia gydymo įstaigos vadovė realios situacijos ir viliasi, kad ji keisis į gerą

skatinant ligoninėje dirbantį jaunimą, siūlant tokią darbo vietą, kur galėtų dirbti daug, įdomiai ir gerai.

Sudominti jaunimą darbu ligoninėje stengiamasi ir suteikiant jiems kuo daugiau galimybių dirbti gydytojo darbą praktikos metu. Taigi mokantis medicinos labai svarbi galimybė prieiti prie paciento, realiai atlikti procedūrą. Nei vienas ligoninėje praktiką atliekanti internas ar rezidentas nelaukia eilės prie pacientų.

„Kai į ligoninę atvyksta jaunas specialistas, mes visada kalbame apie tai, ką naujo jis galėtų įdiegti ligoninėje, ką naujo galėtų pasiūlyti. Jeigu pasiūlymui įgyvendinti reiktų investicijų, mes jas taip pat planuojame“, – sako V. Makštutienė, įsitikinusi, jog investicijos nenueina veltui, bet grįžta su kaupu. – Tai yra jaunosios kartos vienas iš geriausių bruožų – jie moka skaičiuoti, jie moka orientuotis, jie turi globalaus požiūrio į mediciną žvilgsnį“.

Psichiatrijos rezidentams darbo nestinga

Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikoje psichiatrijos rezidentūra pradėta nuo 2012 metų. Šiuo metu rezidentūrą joje atlieka keturi rezidentai: trys iš Lietuvos sveikatos mokslų Universiteto ir vienas iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto. Klinikos direktorė Ilona Pavlavičienė spaudos konferencijoje teigė, jog psichiatrijos rezidentų skaičius dar didės – nuo

sausio mėnesio į gydymo įstaigą atvyksta dar keturi rezidentai.

Pasak gydymo įstaigos vadovės, darbo rezidentams ligoninėje užtenka, sudarytos galimybės mokytis bei įgyti praktinių įgūdžių.

„Dabartiniai rezidentai yra labai smalsūs, daug žinantys. Jiems stengiamasi suteikti kuo daugiau praktikos, savarankiškumo, leidžiama jaustis gydytojais, sudaromos visos sąlygos įsisavinti tai, ką mes suteikiame,“ – spaudos konferencijoje kalbėjo I. Pavlavičienė.

Klinikoje trūksta net keturių gydytojų psichiatrų. Pasak direktorės, tai naudinga rezidentams, galintiems praktikos metu padirbėti iš peties.

Vieni rezidentai teikia psichosocialinę reabilitaciją, kiti dirba krizių intervencijos centre, ūmių būklių skyriuje, priėmimo skyriuje.

Į šią kliniką atvykstantiems rezidentams suteikiamos ir gyvenimo sąlygos. Jaunimas apgyvendinamas Šaukėnų gerontopsichiatrijos centre, kur įrengti kambariai, aprūpinti buitine įranga. Rezidentai atvežami į darbą ir parvežami namo.

Semiasi ir gyvenimiškos patirties

Psichiatrijos vyresnieji rezidentai Dominykas Diržys, Joana Šaulevičiūtė ir Jurgita Dičkutė , dalyvavę spaudos konferencijoje, džiaugėsi ne tik draugišku personalu, bet ir puikiomis galimybėmis semtis praktinių įgūdžių bei gyvenimiškos patirties.

Kaunietis Dominykas Diržys, užaugęs medikų šeimoje, sako, jog psichiatrija jam tarsi įgimta, tinka ir patinka, nes ir tėtis Darius Diržys yra gydytojas psichiatras.

Psichiatrijos rezidentas džiaugiasi, jog, Šiauliuose atlikdamas rezidentūrą, gali įgyti daug daugiau patirties, nei reziduodamas Kaune, kur rezidentų yra daug, ir darbo krūvis praktikantai tenka mažesnis.

„Čia puiki tvarka, draugiškas personalas, dokumentacija kita, ko galime išmokti. Mažuma mūsų liks dirbti universitete, todėl darbas kitose sąlygose labai pravers tolimesniame gyvenime“, – sako vyresnysis rezidentas, antrą mėnesį dirbantis Šiaulių psichiatrijos klinikoje.

Ūmių būsenų skyrius, kur ir dirba Dominykas, vienas sudėtingiausių klinikoje, nes čia gydomi sunkių būklių ligoniai, tad savarankiškai tenka gydyti ir sunkiausiomis psichikos patologijomis susirgusius pacientus.

Vyresniosios gydytojos rezidentės Joanos Šaulevičiūtės gyvenimiška patirtis rodo, jog rezidentai dažniausiai renkasi savo gimtuosius miestus, prisiriša prie savo miesto gydymo įstaigos, o rezidentūros metu pamato sąlygas, medicinos bazę ir nusprendžia, ar, gavus diplomą, grįžti į gimtąjį miestą. „Mano šeimoje nėra medikų, o pašaukimas suranda žmogų, kur jis bebūtų tai ir mane surado,“ – sako būsimoji psichiatrė, psichiatrija susidomėjusi ketvirtame kurse, klausydamasi įdomių dėstytojų paskaitų

Jauna gydytoja sako, jog atvykę į Šiaulius būsimieji gydytojai pamatė, koks yra psichiatro darbas, sužinojo, kokiu keliu eis. Joana dirba Socialinės reabilitacijos skyriuje. Jai darbas be galo įdomus, nes mato pacientų integraciją į visuomenę, jų socialinius įgūdžius, ligonių tarpusavio bendravimą.

Panevėžietei Jurgitai Dičkutei dar mokantis vidurinėje mokykloje patiko chemija ir biologija, kas ir tapo dingstimi rinktis mediciną. Įstojus į internatūrą būsimoji gydytoja nusprendė, kad somatika – kūniškos ligos, visiškai neįdomu, tad ir pasirinko psichiatriją. Labiausiai būsimai psichiatrei patinka aukštoji psichiatrija, ypač – pirminiai pacientai, atvykstantys į priimamąjį.

Internams – galimybės rasti pašaukimą

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje gilias tradicijas yra sukaupusi internatūros mokymo bazė. VI kurso būsimieji medikai, studijuojantys Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei Vilniaus universiteto medicinos fakultete, čia įgyja pirmųjų praktinių įgūdžių ir dažnas nusprendžia, kokios specialybės internatūrą rinksi.

Praktiką atliekančių internų vadovė Emilija Rimkutė gyvena Vilniuje, studijuoja Kaune, o internatūrą pasirinko Šiauliuose, kur jau gyvena trečią mėnesį. Kaip ir kitiems internams, tenka dirbti skirtinguose skyriuose, kur tenka ir gydyti, ir klausti, ir padėti, ir pati sulaukia gydytojų pagalbos.

„Yra visos galimybės išmėginti save, pasitikrinti ko norime“, – sako būsimoji gydytoja, jau svajojanti apie akių gydytojos profesiją.

Rokiškėnui Linui Petrauskui kelią į mediciną nutiesė artimieji. Krikšto tėvai yra medikai, turi privačią gydymo įstaigą, tad darbo vietą visada atras. Juolab, kad jį traukia šeimos gydytojo darbas, kurį taip pat pasirinko stebėdamas krikšto mamos, dirbančios pediatre, darbą, matydamas jos nuoširdų bendravimą su pacientais.

Kaune mokslus kremtantis Linas internatūrą Šiauliuose pasirinko dėl to, kad… mergina yra iš Šiaulių. Tad bendramoksliai drauge ir atvyko semtis praktinių įgūdžių Šiauliuose.

„Labai džiaugiuosi čia patekęs, nes gydytojai labai lankstūs, leidžia, pasirinkti, kur labiau nori. Aš esu pasirinkęs šeimos gydytojo specialybę, dėl to ginekologijoje man leido pasirinkti konsultacinės poliklinikos, vaikų klinikose teko dirbti priėmimo skyriuje.

Ieva Valčiukaitė ir Kamelija Tvaronavičiūtė – buvusios Šiaulių Didždvario gimnazijos moksleivės. Ieva sako, jog jai kelią į mediciną parodė puiki chemijos mokytoja, įžvelgusi jos gabumus dar mokyklos suole. Nuo tada ir pradėjau papildomai ruoštis būsimosioms medicinos studijoms. „Man patinka padėti žmonėms, bendrauti, todėl džiaugiuosi pasirinkusi šią profesiją“, – sako Ieva. Būsimoji gydytoja internatūrai Respublikinę Šiaulių ligoninę pasirinko žinodama, kad čia bus suteikta gera galimybė pasisemti daug praktinių įgūdžių. Dirbant labiausiai patinka gydytojų požiūris į studentus: suteikiama daug praktikos, galima klausti, tartis. „Jaučiamės komandos dalimi ir dirbam kartu su gydytojais“, – džiaugiasi būsimoji gydytoja.

Kamilija Tvaronavičiūtė gydytojos profesiją nusižiūrėjo iš gydytojų, daug laiko praleidusi ligoninėje. Mokykloje mergina buvo patyrusi traumą, tad du mėnesius teko gydytis ligoninėje Vilniuje. Tada Kamelija ir suprato, kad labai nori būti gydytoja. Atlikdama internatūrą Šiaulių ligoninėje , gali gyventi tėvelių namuose, daugiau pabendrauti su šeima. Į Šiaulius vykti patarė ir vyresnieji kolegos, pasak kurių šioje ligoninėje daug galimybių įgyti praktikos įgūdžių, kurių prireiks ir atliekant nelengvą teorinį darbą. Būsimosios medikės neatmeta galimybės, kad po studijų rezidentūroje grįš į Šiaulius, į savo gimtąjį miestą. Tačiau iki tol abiejų šiauliečių dar laukia ilgi studijų metų, prieš akis dar stojamieji į rezidentūrą, kurią taip pat galės rinktis Respublikinėje Šiaulių ligoninėje.