Šiaulių universiteto taryba patvirtino 2016 m. biudžetą

Sausio 27 d. vykusiame Šiaulių universiteto Tarybos posėdyje patvirtintas Universiteto 2016 m. biudžetas. Per 2016 metus planuojama sutaupyti 103 tūkst. Eur. Posėdyje taip pat pritarta 2015 m. veiksmų plano įgyvendinimo rezultatams.

Finansų tarnybos vyriausioji ekonomistė Dovilė Ruplienė, pristačiusi Šiaulių universiteto Tarybos nariams 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatą, suskaičiavo, kad 2016 metais Universiteto biudžete numatytos pajamos sudaro 7,6 mln. Eur, iš kurių 4,6 mln. Eur – valstybės asignavimai, 2,6 mln. Eur – nuosavos lėšos. Per 2016 metus planuojama sutaupyti 103 tūkst. Eur ir tokia suma sumažinti 2015 m. kreditinius įsiskolinimus, kurie 2016 metų pabaigoje turėtų sudaryti apie 393 tūkst. Eur. Vyr. ekonomistė Tarybos narius informavo, kiek konkrečiai planuojama sutaupyti, vasario 1 dieną dėl vykdomų struktūrinių pokyčių susijungus Šiaulių universiteto fakultetams. Tarybos nariai siūlė numatyti daugiau lėšų rinkodarai ir reklamai, taip pat mokslo laboratorijų įrangai įsigyti, darbuotojų kvalifikacijai kelti. Siūlymams pritarus, Šiaulių universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta vienbalsiai.

Renata Bilbokaitė, Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė, Tarybos nariams pristatė Šiaulių universiteto 2015 m. veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus. Prelegentė akcentavo, kad 2015 m. veiklos rezultatai viršijo lūkesčius, ir išvardijo reikšmingiausius pasiekimus: sustiprintas rinkotyros procesas, sukurta žmogiškųjų išteklių motyvavimo sistema, suaktyvinta socialinė partnerystė, mokslo srities rezultatų rinkodara, sukurti instrumentai studijų kokybei matuoti, kt. Tarybos nariai, pateikę keletą siūlymų, kaip dar būtų galima stiprinti Universiteto poveikį regionui ir šalies raidai, vieningai patvirtino Šiaulių universiteto 2015 m. veiksmų plano įgyvendinimo rezultatus. O pranešėjos pristatytą Šiaulių universiteto strategijos įgyvendinimo 2016 m. veiksmų planą buvo siūloma papildyti ir svarstyti kitame Tarybos posėdyje.

Šiame Universiteto tarybos posėdyje buvo pritarta pakartotinai teiktam klausimui dėl Šiaulių universiteto Sveikatinimo, hipoterapijos ir sporto centro pavaldumo. Tarybos nariai pritarė, kad Šiaulių universiteto steigiamas Centras būtų pavaldus Universiteto mokslo ir meno prorektoriui. Pritarta ir studijų prorektoriaus Remigijaus Bubnio pristatytoms Studentų, priimamų į Šiaulių universitetą 2016 metais, studijų kainoms ir įmokoms už studijas 2016–2017 m. m.