Šiauliuose tęsiama gyventojų vakcinacija

Šiaulių miesto savivaldybėje tęsiamas prioritetinėms grupėms priklausančių asmenų skiepijimas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina. Šiuo metu skiepijami 65 m. ir vyresni prioritetinei grupei priklausantys asmenys.

65 m. ir vyresnių prioritetinei grupei priklausančių asmenų skiepijimo tvarka:  

  • Asmens sveikatos priežiūros įstaiga sudaro prie įstaigos prisirašiusių 65 m. ir vyresnių asmenų, norinčių skiepytis, sąrašą. 
  • Su kiekvienam į sąrašą įtrauktu asmeniu susisiekiama telefonu ir kviečiama atvykti pasiskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina. Sutikus skiepytis nurodoma skiepijimo vieta, data ir laikas.
  • Pasiskiepijus pirmąja  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze paskiriama antrojo skiepo data.

Skambinimas organizuojamas atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigų sudarytus  prie įstaigos prisirašiusių 65 m. ir vyresnių asmenų, norinčių skiepytis, sąrašus. Turint klausimų dėl įtraukimo į sąrašus prašome kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą prie kurios esate prisirašę.

Asmenys, norintys pasiskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina, bet dėl judėjimo negalios ar sveikatos būklės negalintys atvykti į skiepijimo vietas, skiepijami jų namuose. Dėl paskiepijimo prašome kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą prie kurios esate prisirašę.  

Papildoma informacija apie skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina Šiaulių mieste teikiama telefonu 1863.