Taryba pritarė 700 darbo vietų kariuomenės vieneto įsikūrimui Šiauliuose

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija (KAM) išreiškė pageidavimą Šiaulių mieste įgyvendinti strategiškai svarbų Lietuvos kariuomenės karinio dalinio vystymo projektą, kurį įgyvendinant būtų sukurta apie kelis šimtus darbo vietų, investuotos dešimtys milijonų. Šiaulių miesto taryba pritarė planuojamos karinės infrastruktūros vystymui.

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija yra suplanavusi įkurti Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalioną ir jam tinkamos teritorijos žvalgėsi įvairiose Lietuvos savivaldybėse.

Įvertinusi visas galimybes, 2018 m. rugpjūčio 16 d. KAM gynybos resursų taryba priėmė sprendimą, jog planuojamai vystyti infrastruktūrai tinkamiausia teritorija galėtų būti Šiauliuose Pakruojo g. 49 (bendras teritorijos plotas – apie 12,5 hektaro). Krašto apsaugos ministerija, įvertinusi projektų svarbą ir numatytus trumpus jų įgyvendinimo terminus, prašė kuo skubiau miesto apsispręsti dėl minėtos teritorijos ir joje esančių pastatų perdavimo.

Šiaulių miesto taryba spalio 4 dienos posėdyje pritarė, kad KAM plėtotų karinę teritoriją savo projektams įgyvendinti Šiaulių mieste, miestas taip pat apsisprendė perduoti ir į šią teritoriją patenkanti pastatą adresu Pakruojo g. 41.

Skaičiuojama, kad bataliono įkūrimui bus investuota apie 45 milijonus eurų, mieste būtų sukurta apie 700 darbo vietų.

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Šaltinis: null