Traukinio vagonai į nežinią – Gedulo ir vilties diena Šiauliuose

Birželio 14 d. Šiauliuose vyks Gedulo ir vilties dienai paminėti skirti renginiai. Programoje šią dieną numatytas minėjimas „Traukinio vagonais į nežinią“, Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje vyks šv. Mišios, po jų – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ (meno vad. E. Kaveckas) ir Šiaulių kamerinio orkestro (meno vadovas R. Šumila) koncertas. Gedulo ir vilties dienos renginiai suburs ne tik prisiminti ir apmąstyti liūdnąją Lietuvos istorijos pusę, bet drauge paieškoti vilties ir tikėjimo.

 

Renginiai nemokami.

1941 m. birželio 14-ąją prasidėję masiniai lietuvių trėmimai į Sibirą bei Sovietų Sąjungos šiaurę žlugdė ir naikino tautą. Sunkūs fiziniai darbai, šaltis, gyvenimas jurtose, barakuose, ligos ir skausmai – toks gyvenimas laukė ištremtųjų. Didesni ir mažesni trėmimai vyko kasmet iki 1952 metų, o pavieniai – ir 1953-iųjų. Daugelis žmonių dėl nežmoniškų ir pernelyg sudėtingų gyvenimo sąlygų į Lietuvą nebegrįžo. Atkūrus Nepriklausomybę, birželio 14-oji minima kaip Gedulo ir vilties diena.

Birželio 14 d. 16 val. Gedulo ir vilties dienos minėjime „Traukinio vagonais į nežinią“ prie geležinkelio rampos vyks žuvusiųjų masiniuose trėmimuose pagerbimas. Renginyje dalyvaus ir savo mintimis dalysis Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos Šiaulių filialo valdybos narys Valentinas Kemešis, Prisikėlimo apygardos vadas, tremtinys Juozas Mocius ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Šiaulių skyriaus pirmininkė Elzbieta Bagdonienė. „Renginio metu koncertuos skautai ir kanklininkių grupė „Sunny“, moksleiviai surengs išskirtinį meninį etiudą „1941–1947–1953“, kuriame atskirais simboliais pavaizduos tremtinių patirtus vargus. Taip pat renginio metu bus galima išgristi jauno žmogaus minčių apie tremtį, pasiklausyti tikrų istorijų“, – renginį pristato Šiaulių kultūros centro Renginių organizavimo skyriaus vedėja Asta Vaitkienė.

Po minėjimo renginio dalyvius į Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus katedrą, kur vyks šventos Mišios, o po jų – Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ (meno vad. E. Kaveckas) ir Šiaulių kamerinio orkestro (meno vadovas R. Šumila) koncertas, veš užsakytas autobusas.

Gedulo ir vilties dienai paminėti skirtų renginių Šiauliuose bus ir daugiau. Birželio 9 d. 14 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje vyks Stanislovo Abromavičiaus knygos „Tremties vaikai“ pristatymas, birželio 13 d. 20 val. šiauliečiai galės dalyvauti Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos inicijuojamoje akcijoje „Laisvės šviesaׅ“, o birželio 14-ąją – rengiamose atminimo akcijose Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose ir kitur, parodų atidarymo renginiuose.

Šaltinis: null