AktualuŠvietimas

Inovatyvios patirtys: skaitmeninė švietimo sistema Turkijoje

Šiaulių ,,Santakos“ ugdymo centro mokytoja metodininkė Dainė Bagdonaitė, vyresnioji auklėtoja Jovita Petrauskienė, logopedė metodininkė Laima Žiedienė

2023 m. rugpjūčio 21-27 d. dalyvavome Erasmus + programos mokymuose ,,Learning digital. Teaching Digital“, kuriuos organizavo Kizanlikli Academy (Turkija). Mokymų tikslas – mokytojų ir mokinių skaitmeninių įgūdžių gerinimas.

Lankėmės Izmir Müşerref Hepkon Ortaokulu mokykloje, kurioje susipažinome su ugdymo proceso diferencijavimu, ugdymo turinio pritaikymo bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistema, įvairiomis mokymo strategijomis. Mokymų vadovas Mustafa Serkut Kizanlikli pristatė Turkijos švietimo sistemos skaitmeninės platformos EBA turinį, o šios mokyklos vadovai parodė šio turinio praktinį pritaikymą ugdymo(si) procese. Sužinojome, jog Turkijos nacionalinio švietimo ministerijos skaitmeninio ugdymo platforma EBA (turk. Eğitim Bilişim Ağı, liet. Išsilavinimas IT Tinklas) (https://www.eba.gov.tr/teneffus), sukurta Turkijos Inovacijų ir švietimo technologijų departamento, nuo 2012 m. skaitmeninėje aplinkoje teikia gausų edukacinį turinį. Nuo 2020 m. kovo 23 d. Turkijos nacionalinė švietimo ministerija dėl Covid-19 epidemijos pradėjo naudoti švietimo informacinį tinklą EBA, kuri yra 10-ta pagal lankomumą Turkijoje ir 3-ia pasaulyje.

Kuo pažangi EBA skaitmeninė švietimo platforma? Ji apjungia mokinių registrą, elektroninį dienyną, elektroninius vadovėlius ir pratybas, mokytojų ir mokinių kompetencijų tobulinimą, mokinių vertinimą ir įsivertinimą, darbą su gabiaisiais, edukacijas, virtualius muziejus ir kt. Švietimo platformą EBA sudaro skyriai: Naujienos, E-pamokos, Virtualios mokymosi erdvės/aplinkos, Virtualios laboratorijos, Mokomieji žaidimai, Pagalbos centras, E-žurnalai, E-knygos, Diskusijos ir kt. Viskas yra vienoje platformoje! Didžiausias EBA privalumas – įėjus į šį informacinį tinklą, galima gauti visą informaciją apie mokinius, jų pasiekimus, pateikiama visų dalykų ir visų klasių mokomoji medžiaga mokytojams, mokiniams! Mokymosi aplinkos orientuotos į besimokančiojo patirtį ir kuriamos pagal „vieno langelio principą“ mokytojams, mokykloms ir visai švietimo sistemai. Visi mokiniai, mokytojai ir tėvai Turkijoje gali bet kada pasiekti mokymo turinį elektroninėje aplinkoje. Viskas nemokamai.

EBA yra skaitmeninė platforma, gerinanti personalizuotą mokymąsi. Skaitmeninės mokymosi aplinkos apima mokymosi valdymo sistemas ir virtualiąsias mokymosi aplinkas, kurios skirtos administruoti turinį, veiklas ir vertinimą, susijusį su mokymusi. Tai leidžia suburti mokinius į virtualiąją klasę ir sudaryti jiems įvairias mokymosi galimybes. EBA palengvina administravimo darbą: sistema automatiškai sudaro pamokų tvarkaraščius, darbo grafikus.

Šios platformos tikslai – pateikti mokomąjį skaitmeninį turinį švietimo skaitmeninėje aplinkoje, užtikrinti tinkamą jo panaudojimą mokyklose didinant skaitmenines kompetencijas, palengvinti dalijimąsi informacija, suteikiant galimybę keistis informacija socialinių tinklų struktūrose. Mokytojai suburiami į komandą, sudarant jiems galimybę kartu kurti kitokį ugdymą.

EBA yra socialinio ugdymo platforma, skirta įtraukti mokinius, turinčius skirtingus mokymosi stilius, skirtingus specialiuosius ugdymosi poreikius, suburti visus mokytojus į aktyvią bendruomenę. Šios skaitmeninės platformos dėka sudaromos vienodos galimybės mokytis skirtingų gebėjimų mokiniams.

EBA pradėjo naują erą tradicinėje formaliojo švietimo sistemoje. Mokytojai gali įkelti specialiai paruoštą turinį į EBA, jie taip pat gali lengvai pasiekti komentarus, pristatymus, kuriais dalijasi kiti mokytojai.

EBA sistemoje mokytojams pateikiamos labai išsamios kiekvieno mokinio ir klasės ugdymosi pasiekimų analizės, ataskaitos, kurios yra labai svarbios stebėti mokinio pažangai. Mokinio mokymosi sunkumai akimirksniu atpažįstami. Pasitelkus išmaniuosius algoritmus, pateikiamos mokymosi temos, testai ir kt. medžiaga.

Atkreipėme dėmesį, jog Turkijoje mokytojų profesiniam tobulėjimui teikiama didelė reikšmė. „Stiprus mokytojas, stipri ateitis“– teigiama EBA platformoje. Tai visų mokytojų, jaučiančių poreikį nuolat tobulėti, besidominčių ugdymo technologijomis ir inovatyviais ugdymo metodais, jaučiančių atsakomybę už ugdymo kokybės gerinimą, susitikimo vieta.

Šio stebėjimo vizito metu įsitikinome, jog DALIJIMOSI svarba yra didžiulė: mokytojai dalijasi savo idėjomis, jomis keičiasi ir diskutuoja papildydami savo pedagoginę patirtį ir įprasmindami savo veiklą, tuo pačiu gerindami mokymo kokybę. Tai palengvina mokytojo darbą, didina mokinių galimybes išmokti.

Mūsų stebėta ir analizuota skaitmeninė sistema EBA parodė, kad skaitmeninės naujovės gali papildyti, praturtinti ir keisti švietimą, gerinti mokymosi kokybę, švietimo administravimą ir valdymą, sustiprinti įtrauktį. Nediskutuotina, jog inovatyvūs, interaktyvūs ir personalizuoti mokymo(si) metodai, prieinami dėka skaitmenizavimo, gali didinti mokinių susidomėjimą, motyvaciją ir įsitraukimą į mokymą(si), plėsti mokymosi ribas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų, įgyvendinant „Erasmus+“ programą.

Rekomenduojami video
Naujienos iš interneto
Taip pat skaitykite:

Artimiausi Renginiai