Savivaldybėje perstumdomos kėdės – naikinami ir jungiami skyriai

Šiaulių miesto taryba patvirtino naują Savivaldybės administracijos struktūrą, kuri įsigalios nuo šių metų spalio 1 d. Sprendimą pristatęs administracijos direktorius Eduardas Bivainis informavo, kad struktūra keičiama siekiant pagerinti gyventojų aptarnavimą ir užtikrinti efektyvią administracijos veiklą. Jis priminė, kad tikslą keisti savivaldybės administracijos valdymo struktūrą, iškėlė savo programoje valdančioji koalicija.

„Dabar veikianti struktūra buvo sukurta 1996 metais. Natūralu, kad 20 metų gyvavusi administracijos sudėtis jau nebeatitinka šių dienų reikalavimų. Šių permainų tikslas nėra sumažinti žmonių skaičių ar sutaupyti lėšų. Pagal atliktus tyrimus gyventojai savivaldybės darbą vertina 5,97 balais iš 10 galimų, tad turime kur stengtis“, – sakė E. Bivainis.

Rudenį pradėsiančioje veikti struktūroje atsiras 4 departamentai: Strateginės plėtros ir ekonomikos, Urbanistinės plėtros ir ūkio, Socialinių reikalų, Švietimo, Kultūros ir sporto. Kiekvieno jų sudėtyje dirbs po 3 skyrius. 7 skyriai bus pavaldūs tiesiogiai direktoriui ir į departamentų sudėtį nepateks. Kai kurie skyriai naikinami ar jungiami, iš 26 skyrių (su seniūnijomis), liks 19.

Dabartinės struktūros analizę atliko ir pateikė pasiūlymus Vilniaus konsultavimo centro ekspertai. Patvirtinus naują schemą, bus perkamos kitų konsultantų paslaugos – išanalizuoti Savivaldybės administracijos funkcijas, pareigybes, priskirti jas konkrečiam struktūriniam padaliniui, teisiškai įvertinti struktūrą, nustatyti kokios funkcijos nebebus vykdomos, kokios atsiras naujos, kurios pareigybės naikinamos, kurios pertvarkomos ir pan. Šis darbas turi būti baigtas iki birželio 1 dienos. Patvirtinus  darbuotojų pareigybių aprašymus, teisės aktų nustatytais terminais jie bus įspėti dėl darbo sąlygų, darbo organizavimo pakeitimo. Iki spalio 1 d. organizacinis darbas bus baigtas ir savivaldybės administracija pradės dirbti pagal naują struktūrą.