Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos atstovai Erasmus + projekto mokymuose Italijoje

Nuolatinis informacinių technologijų tobulėjimas yra aktualus ir svarbus ne tik kiekvienam žmogui, bet ir pedagogui. Iš pradžių buvęs iššūkiu, šiandien IKT panaudojimas ugdymo procese daugumai mokytojų tapo neatsiejama jų darbo dalimi, kuri ne tik palengvina ir paįvairina mokytojo darbą, bet taip pat padaro jį šiuolaikišką ir patrauklų ne tik pačiam mokytojui, bet ir mokiniui, skatina jo kūrybiškumą ir motyvaciją mokytis, norą plėsti savo žinias bei gerinti ir tobulinti savo mokymosi įgūdžius ir bendrąsias kompetencijas. Siekdama plėtoti ir gilinti savo pedagogų ir kitų švietimo darbuotojų kompetencijas, švietimo sistemų ir politikos supratimą, užsienio kalbų įgūdžius, pokyčių inicijavimo gebėjimus, Šiaulių “Romuvos” progimnazija 2016/2017 metais vykdo ES programos Erasmus+ KA1  darbuotojų mobilumo projektą „IKT ir IRT bei AŠI (atvirųjų švietimo išteklių) naudojimo proveržis mokykloje“. Progimnazijos darbuotojų mobilumo veikla bus įgyvendinama dalyvaujant projekto kvalifikacijos tobulinimo kursuose Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje.

Lapkričio 28 – gruodžio 2 dienomis progimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja Irena Akmenskienė ir anglų kalbos mokytoja Monika Gaurilčikienė dalyvavo projekto antrojo mobilumo veiklose Italijoje, Romoje. Penkių dienų mokymai, kuriuos organizavo  italų asociacija Euphoria, vyko moderniose Talent Garden mokymų centro patalpose.  Juose dalyvavo švietimo darbuotojai iš Portugalijos, Lenkijos ir Lietuvos.  Kvalifikacijos tobulinimo kursų programos „Skaitmeninių ir socialinių medijų kompetencijos mokykloje“ (“Digital and Social Media Competencies @ School“) tikslas buvo supažindinti su socialinės žiniasklaidos ir tinklaraščių kūrimo įrankiais: e-Twinning, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Edmodo, Google didactic, Weebly, Flickr ir kitais IKT įrankiais: GoAnimate, ACMI arba Comic Master, Canvas, Wordle, Powtoon, Moodle, Mooc bei tikslingą ir efektyvų jų panaudojimą pamokose.

Kursų dalyviai  lankėsi  vienoje Romos mokykloje – Liceo Scientifico A. Labriola, kuri plačiai naudoja IKT priemones. Mokyklos šeimininkai parodė savo mokymosi patalpas, kūrybinės inžinerijos laboratoriją FabLab, aprūpintą inovatyvia technologijų ir inžinerinio mokymo įranga:  3D spausdintuvais, kompiuterizuotomis staklėmis. Tai suteikia galimybę mokiniams tyrinėti, eksperimentuoti, praktiškai susipažinti su elektronikos gamybos procesais, realizuoti savo idėjas bei projektus iki realaus gamyklinio prototipo. Svečiai taip pat turėjo galimybę stebėti (bepiločio orlaivio) drono valdymo mokomąjį užsiėmimą.

Po šio apsilankymo mokytojos įvertino IKT, IRT bei AŠI panaudojimo įtaką Europos švietimo kontekste. Keisdamiesi ir dalindamiesi gerąja patirtimi su kursų dalyviais iš kitų Europos šalių (Lenkijos, Portugalijos) bei aplankę Italijos švietimo instituciją, „Romuvos“ progimnazijos pedagogės užmezgė ryšius su asmenimis ir organizacijomis, dirbančiomis švietimo srityje Europoje per kasdienį bendradarbiavimą ir tinklų kūrimo veiklą. Po mokymų yra planuojama organizuoti gerosios patirties sklaidos seminarą ir įgytomis žiniomis bei kompetencijomis pasidalinti su progimnazijos bendruomene, kurie šias žinias ir kompetencijas taikys ugdymo(si) procese, kas pagerins naujausių technologijų naudojimą ugdyme(si), leis įgyvendinti praktinius pavyzdžius, taikyti mokymo ir mokymosi metodus, paremtus IKT. Vykstant sparčiai mokymo (si) technologijų kaitai, mokytojas turi įvaldyti naujas komunikacines ir informacines technikas, stiprinti kritinio ir kūrybinio mąstymo įgūdžius, aktyviai dalyvauti kultūros kaitoje.
Patobulinusioms bendravimo ir bendradarbiavimo bei komandinio darbo įgūdžius, „Romuvos“ progimnazijos mokytojoms po paskutinio užsiėmimo buvo įteikti sertifikatai, liudijantys apie penkias dienas trukusius kvalifikacijos tobulinimo kursus „Skaitmeninių ir socialinių medijų kompetencijos mokykloje“  Italijoje, Romoje, kurie buvo skirti ne tik mokyklų vadovams bet ir mokytojams.
IKT mokytojui padeda: sparčiai augant programinės įrangos kokybei, mokytojas dažnai gali pasirinkti tinkamą priemonę, jei turi svarbų poreikį keistis pats ir tobulina ugdymo procesą siekdamas efektyviau įgyvendinti ugdymo tikslus.

Mokiniams IKT teikia galimybių:  naudotis įvairiausiais informacijos šaltiniais ir informacijos gavimo bei pateikimo būdais,  kryptingai, produktyviai mokytis grupėmis ir individualiai, bendraujant ir bendradarbiaujant;

Irena Akmenskienė ir Monika Gaurilčikienė