Į Vasario 16-ąją – su dainomis ir eilėraščių posmais

Vasario 16-oji – mūsų laisvės ir nepriklausomybės diena. Ta proga Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijoje vyko tradicinis 5-8 klasių mokinių koncertas „Užtrauksim lietuvišką dainą…“ Tai šventė, kurioje mokiniai koncertuoja mokiniams. Muzikos mokytojos N. Ganusauskienės parengti mokiniai atliko įvairias lietuvių liaudies dainas. Skambėjo ir „Ant kalno mūrai“, ir „Saulutė tekėjo“, ir „Ralio, karvytės“, ir „Senas malūnas“, „Ir raibumai genelio“… Į sceną lipo ir penktokas, ir aštuntokas. Pradėję renginį visų dainuojama daina „Kur gimėm, kur augom“, šventę kudirkiečiai baigė dainuodami „Žemėj Lietuvos“.

O tuo metu, kai vyresnieji mokiniai dainavo, į mokyklą prigužėjo daug svečių – progimnazijoje vyko PUG ir 1-4 klasių mokinių skaitovų konkursas „Gražiausi žodžiai Lietuvai“. Iš įvairių miesto mokyklų atvykę mokiniai deklamavo lietuvių poetų eilėraščius, skaitė prozos ištraukas, dalijosi gražiu, skambiu žodžiu apie Lietuvą. Konkurso nugalėtoju tapo B. J. Lebedis iš „Juventos“ progimnazijos. Jis padeklamavo Just. Marcinkevičiaus eilėraštį „Dainuoju Lietuvai“.

Rita Samoškienė

Šaltinis: null