X-oji Lietuvių skautų Tautinė stovykla: istorijos ir patirtys

Minint Lietuviškosios skautybės šimtmetį liepos 29 – rugpjūčio 9 dienomis netoli Custer miestelio (Mičigano valstijoje, JAV) vyko dešimtoji Lietuvos išeivių skautų Tautinė stovykla. Beveik 12 dienų stovyklavo apie 700 skautų iš Los An­dže­lo, Čikagos, Det­roi­to, Klivlen­do, To­ron­to ir Niu­jor­ko. Lietuviškosios skautijos šimtmečio jubiliejaus paminėjimui rengtoje stovykloje taip pat dalyvavo ir Lietuvai atstovavo skautai iš įvairių Lietuvoje veikiančių skautiškų organizacijų (Lietuvos skautijos, Žemaitijos skautų organizacijos). Iš 20-ies delegacijos narių net devyni buvo Šiauliečiai.

Visus skautus, skautiška bei jaunimo veikla besidominčius šiauliečius, miesto svečius maloniai kviečiame Į X-osios Lietuvos išeivių skautų Tautinės stovyklos pristatymą. Stovyklos istorijomis, įspūdžiais, išgyventomis emocijomis, ten įgyta patirtimi dalinsis jos dalyviai šiauliečiai: kun. Arūnas, skautės Greta, Beatričė, Gustė, Milvydė.

Pristatymas vyks rugsėjo 28 d. 17.00 val. Šiaulių vyskupijos pastoraciniame centre.

Iki malonaus susitikimo

Skautybės šimtmetį švęskime kartu!

Žemaitijos skautų organizacijos Šiaulių Šv. Jurgio skautų draugovė

Šaltinis: null